Guidance documents

Get an overview of guidance documents (non-binding) on the principle of mutual recognition - in both English and Danish.

The following indicative, non-binding guidance documents have been adopted to ease the application of the former Regulation (EC) 764/2008 on mutual recognition within certain specific sectors:

More information on the guidance documents can be obtained from the Commission's DG GROW, Mutual Recognition: grow-mutual-recognition@ec.europa.eu

Vejledninger

Følgende ikke-bindende vejledninger, der er blevet vedtaget for at lette anvendelsen af den tidligere forordning (EC) 764/2008 om gensidig anerkendelse inden for visse særlige sektorer, er også tilgængelige på dansk:

Mere information kan fås fra Kommissionens DG GROW, Gensidig Anerkendelse: grow-mutual-recognition@ec.europa.eu