VAT i inne podatki

Zagraniczne przedsiębiorstwa z siedzibą w Danii muszą płacić w Danii podatek VAT od sprzedanych towarów i usług. W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa muszą też płacić podatek od wszelkich generowanych przez siebie zysków.

Przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników zobowiązane są do potrącania duńskiego podatku i składki na fundusz pracy od wynagrodzenia wypłacanego za pracę wykonaną w Danii.

Kiedy należy zarejestrować się jako płatnik VAT?

Wniosek o rejestrację jako płatnik VAT należy złożyć najpóźniej 8 dni przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w Danii. Za niezłożenie wniosku na czas lub w ogóle, a także za podanie nieprawdziwych lub niepełnych informacji, grozi kara grzywny.

Jak zarejestrować firmę?

Firmę rejestruje się wypełniając odpowiedni formularz, który należy przesłać za pośrednictwem naszej witryny. Następnie firma może zostać poproszona o przedłożenie uzupełniającej dokumentacji, np. zaświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia lub dowodu rejestracji firmy w kraju pochodzenia.

Świadectwo rejestracji wraz z duńskimi numerami (w rejestrze handlowym) CVR/SE wysyłane jest na adres pocztowy firmy.

Przedsiębiorcy dysponujący identyfikatorem NemId, chcący zarejestrować swoją firmę jako firmę duńską, mogą zrobić to online na stronie Virk.

Deklaracje VAT

Firmy zarejestrowane jako płatnicy VAT zobowiązane są składać deklaracje VAT za każdy okres podatkowy. Informacje na temat okresów VAT podawane są podczas rejestracji. Deklaracje VAT składa się za pomocą udostępnionego przez SKAT w Internecie narzędzia TastSelv Erhverv. Narzędzie dostępne jest w językach angielskim i duńskim.

Firma otrzymuje hasło dostępu do TastSelv Erhverv, które należy aktywować w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Hasło to należy podawać przy każdym logowaniu się do TastSelv Erhverv.

W razie zapomnienia o złożeniu deklaracji VAT, SKAT automatycznie oszacuje należną kwotę tego podatku. W takich przypadkach przedsiębiorstwo zostanie także obciążone dodatkową opłatą oraz ew. odsetkami.

Więcej informacji na temat składania deklaracji VAT dostępnych jest w witrynie SKAT.

Płatność podatku VAT

Należną kwotę podatku VAT należy zapłacić jednocześnie ze złożeniem deklaracji VAT. Płatność dokonywana jest przelewem międzynarodowym. SKAT poinformuje przedsiębiorstwo, na jakie konto należy przelać kwotę podatku VAT.

Firmy dysponujące kontem bankowym w Danii (tzw. Nemkonto) mogą też zapłacić VAT za pośrednictwem bankowości internetowej lub Nets (System płatności automatycznych PBS). Aby móc płacić VAT za pośrednictwem Nets (PBS), należy złożyć wniosek poprzez TastSelv Erhverv.

Więcej informacji na temat dokonywania płatności VAT przelewem międzynarodowym dostępnych jest na stronie skat.dk.

Kiedy należy wyrejestrować firmę?

Firmę należy wyrejestrować w ciągu 8 dni od zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w Danii. Oznacza to zamknięcie firmy w zakresie podatku VAT. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się w przyszłości ponownie otworzyć działalność gospodarczą w Danii, zawsze może wnioskować o przydzielenie mu tego samego numeru VAT. Można także wyrejestrować firmę tylko w zakresie niektórych obowiązków, np. tylko jako pracodawcę, bez zamykania całej firmy.

Aby zamknąć firmę lub wyrejestrować niektóre z jej obowiązków należy wypełnić ten formularz. Formularz dostępny jest wyłącznie w języku duńskim.

Przedsiębiorstwa zarejestrowane jako przedsiębiorstwa duńskie można wyrejestrować bezpośrednio w Virk. Formularz dostępny jest wyłącznie w języku duńskim.

Gdzie można uzyskać więcej informacji o podatku VAT i innych podatkach?

Aby uzyskać pomoc techniczną przy rejestracji przedsiębiorstwa należy zwrócić się do Urzędu ds. Działalności Gospodarczej (Danish Business Authority) pod nr telefonu +45 7220 0030.

Aby uzyskać pomoc prawną dotyczącą podatku VAT, akcyzy i cła, należy zwrócić się do SKAT pod nr telefonu +45 7222 1818.

Podatki obowiązujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Danii

Zagraniczne firmy prowadzące w Danii działalność gospodarczą jest w niektórych przypadkach zobowiązane do płacenia w Danii podatku od wygenerowanego przez siebie zysku. Ma to miejsce, jeśli firma otwiera:

  • Siedzibę, z której przedsiębiorstwo jest zarządzane
  • Oddział
  • Biuro
  • Fabrykę
  • Warsztat
  • Budynek, konstrukcję, zakład montażowy lub instalacyjny, lub – w ramach przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwo nadzorujące te jednostki przez określony okres. Okres ten zależy od indywidualnych umów zawartych przez Danię z krajem pochodzenia przedsiębiorstwa. Zwykle jest to od 6 do 12 miesięcy. Przedsiębiorstwa prowadzące w Danii działalność gospodarczą przez okres dłuższy, niż wspomniany, uważane są prowadzące w Danii stałą działalność gospodarczą.

Co należy zrobić, jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników?

Założona w Danii firma, która zatrudnia pracowników wykonujących pracę na terenie tego kraju, musi zarejestrować się jako pracodawca. Przedsiębiorstwa, które mają już duński numer CVR/SE, mogą zarejestrować się jako pracodawca za pomocą tego formularza. Formularz dostępny jest wyłącznie w języku duńskim.

Przedsiębiorstwa, które nie mają duńskiego numeru CVR/SE, mogą zarejestrować się jako pracodawca tutaj.

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w Danii jako pracodawca zobowiązane są do potrącania od każdego wypłacanego wynagrodzenia podatku oraz składki na fundusz pracy (AM-bidrag) w wysokości 8%. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do comiesięcznego deklarowania i odprowadzania do SKAT podatków oraz składek na fundusz pracy online za pośrednictwem narzędzia TastSelv Erhverv na stronie internetowej SKAT, pod zakładką „eIndkomst”.

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat podatków?

Aby uzyskać pomoc prawną dotyczącą podatków, należy zwrócić się do SKAT pod nr telefonu +45 7222 1818 lub w serwisie skat.dk.